Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна До уваги користувачів Статистична інформація Експрес випуски Публікації Інформація
для ЗМІ
Замовлення
статистичної інформації
Вийшли з друку економічні доповіді
З питань придбання доповідей
звертатись за тел. 33-89-59, кімната 702
.... «Про соціально-економічне становище м.Черкаси»" за січень 2018 року
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані про основні показники економічного та соціального розвитку району, міста. Показники оперативної звітності у порівнянні з попередніми періодами. наведено як по області в цілому, так і по районах та містах обласного значення.
.... «Про соціально-економічне становище області»за січень 2018 року
Відображає комплексний економіко-статистичний аналіз широкого кола оперативних показників розвитку області. Містить текстовий, табличний і графічний матеріали, сформований за наступними розділами: промисловість, сільське господарство, капітальні інвестиції, будівництво, транспорт і зв'язок, послуги, зовнішньоекономічна діяльність, наукова та науково-технічна діяльність, внутрішня торгівля, ціни і тарифи, фінанси підприємств, доходи населення, ринок праці, демографічна та креміногенна ситуації.
.... «Екологічна ситуація у Черкаській області»
У доповіді наведена інформація, яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження шкідливих речовин у повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, охорона та використання водних ресурсів, наявність, утворення та розміщення відходів. Окремі розділи доповіді висвітлюють економічні та екологічні показники ведення лісового та мисливського господарства, лісовий та заповідний фонд області, а також економічний механізм природокористування.
.... «Стан здоров'я населення Черкаської області» у 2016 році
Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки стану здоров'я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров'ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність, інформацію щодо рівнів доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також причин, з яких вони виявилися недоступними. Доповідь містить показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому та розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.
.... «Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області у 2014 році»
Містить інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг.
Наводиться характеристика споживчих і неспоживчих грошових та сукупних витрат, грошових та сукупних витрат в цілому.
Дані отримані на підставі матеріалів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.
Наведена інформація про стан ринку праці, соціальний захист населення, індекси споживчих цін (тарифів) на товари народного споживання та послуги для населення.
.... «Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Черкаської області» у 2014 році
Містить статистичну інформацію щодо зміни цін (тарифів) на товари та послуги по Черкаській області, а також інформацію про обсяги виробництва продуктів харчування та безалкогольних напоїв, інформацію щодо зміни обсягів роздрібного товарообороту та реалізованих послуг.
.... «Жінки та чоловіки Черкащини» за 2013 рік
Містить аналіз основних демографічних тенденцій, ґендерного розподілу праці, зайнятості та безробіття, освітнього і професійного росту жінок та чоловіків, правопорушень, стану здоров'я серед жінок та чоловіків, їх громадської активності тощо.
.... «Свинарство Черкащини» за 2013 рік
У доповіді наведена інформація, яка характеризує стан свинарства в області за 1990-2013рр. В доповіді знайшли своє відображення показники, що аналізують обсяги вирощування та виробництва м'яса свиней, тенденції зміни їх поголів'я; а також показники продуктивності свиней і відтворення стада та економічні показники свинарства. Крім того, у додатках подаються дані про обсяги виробництва свинини, чисельність поголів'я свиней в розрізі районів та регіонів України.
.... «Соціально-трудові відносини на виробництві у 2013 році»
Економічний аналіз інформації з праці, яка базується на системі показників державних статистичних спостережень по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Висвітлюються питання щодо розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), використання робочого часу, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, стану умов праці та укладення колективних договорів. Також наведено якісні характеристики працівників (за рівнем освіти, віком тощо) та окремих груп працівників, зокрема, державних службовців.
.... «Паливно-енергетичні ресурси Черкаської області» за 2013 рік
Містить дані наведені з використання підприємствами, організаціями та установами області енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти та дані, що характеризують результати використання котельно-пічного палива, теплоенергії та електроенергії. У доповіді проаналізовані обсяги споживання, структура використання за напрямками, видами економічної діяльності, містами і районами області паливно-енергетичних ресурсів.


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2018. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 16 березня