Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Інформація
респондентам
Статистична інформація Експрес випуски Публікації Інформація
для ЗМІ
Замовлення інформації
Вийшли з друку економічні доповіді
З питань придбання доповідей
звертатись за тел. 36-16-83, кімната 702
.... «Стан здоров'я населення Черкаської області» у 2016 році
Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки стану здоров'я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров'ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність, інформацію щодо рівнів доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також причин, з яких вони виявилися недоступними. Доповідь містить показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому та розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.
.... «Про соціально-економічне становище м.Черкаси» за січень-квітень 2017 року
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані про основні показники економічного та соціального розвитку району, міста. Показники оперативної звітності у порівнянні з попередніми періодами. наведено як по області в цілому, так і по районах та містах обласного значення.
.... «Про соціально-економічне становище області» за січень-квітень 2017 року
Відображає комплексний економіко-статистичний аналіз широкого кола оперативних показників розвитку області. Містить текстовий, табличний і графічний матеріали, сформований за наступними розділами: промисловість, сільське господарство, капітальні інвестиції, будівництво, транспорт і зв'язок, послуги, зовнішньоекономічна діяльність, наукова та науково-технічна діяльність, внутрішня торгівля, ціни і тарифи, фінанси підприємств, доходи населення, ринок праці, демографічна та креміногенна ситуації.
.... «Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області у 2014 році»
Містить інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг.
Наводиться характеристика споживчих і неспоживчих грошових та сукупних витрат, грошових та сукупних витрат в цілому.
Дані отримані на підставі матеріалів вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.
Наведена інформація про стан ринку праці, соціальний захист населення, індекси споживчих цін (тарифів) на товари народного споживання та послуги для населення.
.... «Довкілля Черкащини» за 2014 рік
Містить дані, які характеризують техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження шкідливих речовин у повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, охорона та використання водних ресурсів, наявність, утворення та розміщення відходів. Окремі розділи доповіді висвітлюють економічні та екологічні показники ведення лісового та мисливського господарства, лісовий та заповідний фонд області, а також економічний механізм природокористування.
.... «Зміни цін і тарифів на споживчому ринку Черкаської області» у 2014 році
Містить статистичну інформацію щодо зміни цін (тарифів) на товари та послуги по Черкаській області, а також інформацію про обсяги виробництва продуктів харчування та безалкогольних напоїв, інформацію щодо зміни обсягів роздрібного товарообороту та реалізованих послуг.
.... «Жінки та чоловіки Черкащини» за 2013 рік
Містить аналіз основних демографічних тенденцій, ґендерного розподілу праці, зайнятості та безробіття, освітнього і професійного росту жінок та чоловіків, правопорушень, стану здоров'я серед жінок та чоловіків, їх громадської активності тощо.
.... «Свинарство Черкащини» за 2013 рік
У доповіді наведена інформація, яка характеризує стан свинарства в області за 1990-2013рр. В доповіді знайшли своє відображення показники, що аналізують обсяги вирощування та виробництва м'яса свиней, тенденції зміни їх поголів'я; а також показники продуктивності свиней і відтворення стада та економічні показники свинарства. Крім того, у додатках подаються дані про обсяги виробництва свинини, чисельність поголів'я свиней в розрізі районів та регіонів України.
.... «Соціально-трудові відносини на виробництві у 2013 році»
Економічний аналіз інформації з праці, яка базується на системі показників державних статистичних спостережень по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Висвітлюються питання щодо розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), використання робочого часу, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, стану умов праці та укладення колективних договорів. Також наведено якісні характеристики працівників (за рівнем освіти, віком тощо) та окремих груп працівників, зокрема, державних службовців.
.... «Паливно-енергетичні ресурси Черкаської області» за 2013 рік
Містить дані наведені з використання підприємствами, організаціями та установами області енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти та дані, що характеризують результати використання котельно-пічного палива, теплоенергії та електроенергії. У доповіді проаналізовані обсяги споживання, структура використання за напрямками, видами економічної діяльності, містами і районами області паливно-енергетичних ресурсів.
.... «Про роботу підприємств Черкаської області з виробництва харчових продуктів та напоїв»
Містить загальний економічний огляд діяльності підприємств області з виробництва харчових продуктів та напоїв впродовж 2012 року та січня-вересня 2013 року. У виданні наведено також інформацію, яка висвітлює розвиток рослинництва та тваринництва. У доповіді проведено аналіз виробництва оновних видів харчових продуктів і напоїв у натуральному виразі за 2000-2012 роки та за 9 місяців 2013 року, обсяги реалізованої продукції. Охарактеризована цінова ситуація у сфері виробництва та на споживчому ринку продуктів харчування, зміни обсягів продаж продукції у торгівельній мережі. Проведено аналіз зміни кількості найманих працівників, використання робочої сили, рівня та своєчасності оплати праці. Розміщені показники інвестиційної, інноваційної, зовнішньоторговельної діяльності підприємств та результати фінансової діяльності.
.... «Стан торгівлі автомобілями і авто товарами» у 2012 році
Містить інформацію по області про роздрібний та оптовий продаж автомобілів і авто- товарів (в т.ч. вітчизняного виробництва); запаси відповідних товарів по всіх місцях їх зберігання; наявність торгової мережі з продажу автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них; виробництво автомобілів; індекси споживчих цін.
.... «Про роботу підприємств Черкаської області з виробництва харчових продуктів та напоїв»
Містить загальний економічний огляд діяльності підприємств області з виробництва харчових продуктів та напоїв впродовж 2011 року та січня-вересня 2012 року. У виданні наведено також інформацію, яка висвітлює розвиток рослинництва та тваринництва. У доповіді проведено аналіз виробництва оновних видів харчових продуктів і напоїв у натуральному виразі за 2005-2011 роки та за 9 місяців 2012 року, обсяги реалізованої продукції. Охарактеризована цінова ситуація у сфері виробництва та на споживчому ринку продуктів харчування, зміни обсягів продаж продукції у торгівельній мережі. Проведено аналіз зміни кількості найманих працівників, використання робочої сили, рівня та своєчасності оплати праці. Розміщені показники інвестиційної, інноваційної, зовнішньоторговельної діяльності підприємств та результати фінансової діяльності.
.... «Демографічна ситуація в Черкаській області у 2011 році»
Містить загальну характеристику населення, дані про статево-вікову структуру, природний рух населення, народжуваність, смертність, шлюбність та розлучуваність та міграцію населення.
.... «Ринок житла Черкаської області» за 2011 рік
Доповідь містить статистичний аналіз показників забезпеченості населення області житлом, рівня благоустрою житлового фонду, наявності ветхого та аварійного фонду, заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, а також наводиться інформація про стан надання субсидій населенню, про посередницькі послуги при операціях з нерухомістю, про стан житлового будівництва тощо.
.... «Стан торгівлі фармацевтичними товарами» за 2011 рік
Містить інформацію по області та містах і районах про мережу аптечних закладів підприємств; продаж медичних товарів (в т.ч. вітчизняного виробництва) оптом та в роздріб; запаси відповідних товарів у торговій мережі підприємств; індекси роздрібних цін; споживання у домогосподарствах області.
.... «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності» за 2011 рік
Містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області. Дані наводяться за країнами світу, видами економічної діяльності, а також в розрізі міст і районів області.
.... «Наукова та науково-технічна діяльність у Черкаській області» за 2011 рік
Доповідь характеризує кількість організацій, що виконували наукові та науково-технічні роботи за регіонами України, по містах та районах області, витрати на фінансування наукових та науково-технічних робіт, матеріально-технічну базу, патентну діяльність, оснащеність працівників наукових організацій.
Показники наведені в цілому по області, в розрізі міст та районів області та за галузями наук.


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2017. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 23 червня