Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна До уваги користувачів Статистична інформація Експрес випуски Публікації Інформація
для ЗМІ
Замовлення
статистичної інформації
Вийшли з друку статистичні бюлетені
З питань придбання бюлетенів
звертатись за тел. 33-89-59, кімната 702
....«Виробництво продукції тваринництва у Черкаській області» на 1 березня 2019 року
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства".
....«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Черкаської області» за 2018 рік
Вміщує інформацію про обсяги прямих інвестицій, що надійшли від нерезидентів в економіку області, їх рух по статтях. Дані наводяться за країнами світу, видами економічної діяльності, а також в розрізі міст та районів області.
....«Діяльність підприємств сфери послуг Черкаської області»за ІV квартал 2018 року
Містить інформацію про діяльність підприємств сфери нефінансових послуг, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності та обсяг реалізованих нефінансових послуг за видами економічної діяльності та в розрізі міст і районів.
....«Житлове будівництво у Черкаській області» за 2018 рік
Вміщує інформацію про прийняття в експлуатацію житла, об'єктів охорони здоров'я, навчальних закладів, місцевих трубопроводів для транспортування газу та інших нежитлових будівель, інженерних споруд усіма забудовниками. Інформація про обсяги прийнятого в експлуатацію житла розподілена за способом та характером будівництва, за видами будівель, за поверховістю, кількістю квартир. Дані наведено в цілому по області та в розрізі міст і районів.
....«Капітальні інвестиції в Черкаській області» у січні-грудні 2018 року
Містить інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій за джерелами фінансування, окремими видами матеріальних активів по районах та містах обласного підпорядкування, видами економічної діяльності. Окремо представлено дані за видами промислової діяльності.
....«Cоціально-економічне становище Черкаської області» за січень 2019 року
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані оперативної звітності про показники економічного та соціального розвитку області. Показники розподілені, так і по районах та містах обласного значення, за видами економічної діяльності та у порівнянні з попередніми періодами.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами Черкаської області» за 2018 рік
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані наводяться за країнами світу, за товарними групами, видами послуг, видами валют, в розрізі міст і районів області.
Інформація підготовлена на основі даних Державної митної служби України і узагальнення поданої безпосередньо підприємствами статистичної звітності..
....«Праця в економіці Черкаської області» за ІV квартал 2018 року
Містить інформацію про кількість працівників та заробітну плату за видами економічної діяльності, по містах та районах, розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати.
....«Заробітна плата та стан її виплати в економіці Черкаської області» за січень 2019 року
Наведені дані щодо кількості працівників та розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності, по містах та районах, за джерелами утворення, співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати. Висвітлюються дані стосовно кількості працівників, яким своєчасно не виплатили заробітну плату.
....«Виробництво будівельної продукції підприємствами Черкаської області» за січень 2019 року
Містить дані про обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності, з капітального та поточного ремонтів, реалізованих будівельних робіт. Наведено інформацію про структуру обсягів за видами будівельної продукції, виробництво окремих видів промислової продукції для будівництва, основні показники з праці у галузі. Дані наведено в розрізі міст та районів.
....«Ринок праці Черкащини» за 2018 рік
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби зайнятості: кількість зареєстрованих безробітних, рівень та тривалість зареєстрованого безробіття, потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду).
....«Оздоровлення та відпочинок дітей у Черкаській області влітку 2018 року»
Пропонує комплекс статистичних показників, які характеризують діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: кількість та розподіл їх за типами, кількість обслугованих дітей, середня тривалість роботи закладів різних типів, термін та вартість перебування у них дітей, кількість обслуговуючого персоналу. Окремо відображено дані про відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги. Інформація розподілена по містах та районах.
....«Зовнішня торгівля товарами м.Черкаси» за січень-вересень 2018 року
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами порівняно з відповідним періодом попереднього року.
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області» за ІІ квартал 2018 року
Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів, ресурсів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг.
....«Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту підприємств по Черкаській області» за січень-вересень 2018 року
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної торгівлі; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту по товарних групах (до відповідного періоду минулого року) в цілому по області, по містах і районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Житловий фонд Черкаської області у 2017 році»
Містить статистичну інформацію про площі житлових приміщень, характеристики житлових будинків за їх основними ознаками, руху житлового фонду, кількості квартир, обладнання квартир різними видами благоустрою, наявності гуртожитків, ветхого та аварійного житла. Інформація розподілена по по міських поселеннях і сільській місцевості, по районах та містах обласного значення.
....«Туристична діяльність у Черкаській області» у 2017 році
Пропонує інформацію щодо діяльності туроператорів та турагентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) і основних показників їх роботи: реалізацію туристичних путівок, розподіл обслугованих туристів за видами туризму та метою відвідування, а також виїзних туристів - за країнами, до яких вони виїжджали. Окремі показники наводяться у розрізі міст і районів та за регіонами України.
....«Колективні засоби розміщування у Черкаській області» у 2017 році
Бюлетень містить інформацію про мережу та діяльність колективних засобів розміщування області.
....«Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами по області за 2017 рік»
Містить інформацію про індекси фізичного обсягу продажу продовольчих товарів, включаючи ресторанне господарство, та непродовольчих товарів; індекси споживчих цін на окремі групи товарів.
....«Мережа роздрібної торгівлі підприємств Черкаської області на 1 січня 2018 року»
Містить інформацію про наявність підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі за видами економічної діяльності, про діючі місцеві одиниці (структурні підрозділи) роздрібної торгівлі (магазини, кіоски, автозаправні станції тощо), які належать підприємствам торгівлі або знаходяться на балансі неторгових підприємств, установ в цілому по області, по містах та районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Збір урожаю сільськогосподарських культур плодів, ягід та винограду за 2017 рік»
Містить дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур в цілому по області по категоріях господарств та районах по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства" за 2017 рік. Також наведені дані загальних площ та площ у плодоносному віці, валові збори та урожайність плодоягідних насаджень.
....«Виробництво продукції тваринництва у Черкаській області» за 2017 рік
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства".


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2019. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 19 березня